Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 02 2015

badtomewithoutyou
Nie osądzaj mnie po moich wyborach, skoro nie wiesz jakie miałam opcje
— internety
badtomewithoutyou
Trochę się zdenerwowałam, a trochę mi się zrobiło smutno. Zawsze mi jest smutno, kiedy się przekonuję, że oceniłam kogoś za wysoko.
— Joanna Chmielewska
badtomewithoutyou
Jak ludzie rzeczywiście tęsknią to się spotykają, a nie pierdolą, że bardzo, bardzo tęsknią.
Reposted fromlovemyself lovemyself viaknowyourworth knowyourworth
badtomewithoutyou
Jak to jest, że jedni przestają kochać z dnia na dzień, a inni po kilku miesiącach dalej czują, że nie chcą już nigdy nikogo innego?
— km

May 07 2015

badtomewithoutyou
Milczenie u faceta oznacza, że to koniec, ale Ci jeszcze nie powiedział.
badtomewithoutyou
Milczenie u faceta oznacza, że to koniec, ale Ci jeszcze nie powiedział.

February 24 2015

badtomewithoutyou
Spotkajmy się kiedyś. Porozmawiamy o tym, co czułam, gdy byłeś najważniejszym człowiekiem w moim życiu. Opowiem Ci o tęsknocie, której nie znasz. Dowiesz się czym była pustka - dziura w organizmie w kształcie Twojej duszy, niepozwalająca oddychać i zasypiać nocą. Zapewne nigdy nie wiedziałeś o istnieniu moich uczuć. Przyjdź, powspominamy stare dobre czasy, gdy jeszcze Ciebie kochałam.
— Alicja Kostrzak

October 07 2014

badtomewithoutyou
Lubisz osobę którą się stałeś?
— Nienawidzę
Reposted fromeyot eyot viaknowyourworth knowyourworth
badtomewithoutyou
Zawsze miło usłyszeć, że ktoś za tobą tęsknił. Że mu ciebie brakowało.
— 27.09.2014
badtomewithoutyou
Zabierz mnie w ciepłe kraje. Mogą być Twoje ramiona. Też są odległe.
— wyszukane nie przeze mnie chyba gdzieś tu
Reposted fromznikajac znikajac viaromantycznosc romantycznosc
badtomewithoutyou
Za dnia nie myślę o niej
Ale gdy robi się ciemniej zaglądam w butelkę
Zastanawiam się sam co by było gdyby
Ale za to siebie nie winię
— VNM
Reposted frommefir mefir viaromantycznosc romantycznosc
Czy to nie przyjemne mieć kogoś, kto tęskni i chodzi, i czeka, i czeka?
— Tove Jansson - Opowiadania z Doliny Muminków (via plastikowe)
Reposted fromnoirceur noirceur viamikmikmik mikmikmik
badtomewithoutyou
2592 13ce
tak bardzo o Tobie i o mnie.
Reposted fromeazyi eazyi viamikmikmik mikmikmik

October 05 2014

badtomewithoutyou
Reposted fromKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj viaprzytulmnie przytulmnie
badtomewithoutyou
8603 71af 500
Reposted fromboli boli viaprzytulmnie przytulmnie
Reposted fromnoirceur noirceur viaprzytulmnie przytulmnie
badtomewithoutyou
badtomewithoutyou
1151 c713

October 03 2014

badtomewithoutyou
5363 150a
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior
badtomewithoutyou
0764 f4c2 500
Reposted fromohshit ohshit viaDOBRADUPA DOBRADUPA
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl